Vinkkejä, joiden avulla voit arvioida nettiosoitteen luotettavuutta

Kuten edellisellä sivullamme jo todettiinkin, niin internetissä on valtavan paljon tietoa, minkä vuoksi aina ei ole kovin helppoa arvioida, onko sivujen tarjoama tieto luotettavaa vai ei. Koska netissä periaatteessa kuka vain voi julkaista mitä vain, niin netin käyttäjän pää voi mennä pian pyörälle kaiken sen tiedon keskellä. Tämän vuoksi onkin tärkeää selvittää, kuinka luotettava sivun ylläpitäjä on – voiko hänen asiantuntemukseensa luottaa ja millaista tietoa hänellä on aiheesta? Tämäkään edellä mainittu sivuston ylläpitäjän luotettavuuden arviointi ei ole välttämättä kuitenkaan kovin helppo tehtävä. Kuten jo edellisellä sivullamme todettiin, niin aina ei ole edes kovin selvää tai helppoa arvioida, mistä nettiin laitettu aineisto on alun perin peräisin.

Toisinaan liikuttaessa nettisivustoilla saatat kohdata tilanteita, joissa jopa sivuston ylläpitäjästä on voitu valehdella yhtä ja toista. Ylläpitäjä saattaa jopa esiintyä aivan muuna henkilönä kuin onkaan. Ylläpitäjä saattaa helposti netin tietynlaisen kasvottomuuden turvin myös valehdella monistakin asioista, jotka ensilukemalta saattavat sivustoa lukevasta henkilöstä tuntua aivan uskottavilta. Ja ellei sivuston ylläpitäjä suoranaisesti valehtelisikaan, saattaa hän silti vääristellä sivustolla kertomiaan asioita suuntaan tai toiseen.

Yhteenvetona on mahdollista sanoa, että takuuta tiedon paikkansapitävyydestä ei ole mahdollista antaa etsittäessä tietoa internetistä, mikä on hyvä pitää mielessä aina tiedonhaun yhteydessä surffailtaessa pitkin internetiä sivustolta toiselle. Netin tarjoama anonymiteetti tarjoaa toisaalta mahdollisuuden pitää yllä sananvapautta hyvin laajassa mittakaavassa, mutta toisaalta se tarjoaa myös runsaasti mahdollisuuksia huijata muita varomattomia käyttäjiä.
Onko sitten olemassa mitään mitä tavallinen tiedon etsijä voi tehdä parantaakseen mahdollisuuksiaan löytää paikkaansa pitävää tietoa netistä? Ensimmäinen vinkkimme on kokeilla useampaa hakukonetta yhtaikaa yhden ainoan hakukoneen sijaan, koska useamman hakukoneen käyttäminen samaan aikaan voi auttaa siivilöimään tietoa ja saamaan hieman toisistaan poikkeavia hakutuloksia, mikä voi auttaa laajentamaan omaa näkökulmaa kyseiseen aiheeseen liittyen. Seuraavasta kappaleesta löydät luettelomaisesti koottuja vinkkejä nettiosoitteen luotettavuuden arvioimista varten.

Vinkkejä

Käytä useaa hakukonetta yhtaikaa ja vertaile niiden antamia hakutuloksia keskenään. Voit kenties näin laajentaa aiheeseen liittyvää näkökulmaasi. Varmista sivujen tekijä mahdollisuuksien mukaan ja mieti, millaista asiantuntijuutta hänellä on kirjoittamastaan aiheesta. Onko hän alansa tunnettu ja arvostettu asiantuntija? Onko hän julkaissut aikaisempia aiheeseen liittyviä teoksia? Onko hänet mahdollista löytää googlaamalla? Onko hänestä mahdollista löytää sellaisia elämäkertatietoja, jotka tukisivat hänen asiantuntijuuttaan? Pohdi myös onko sivujen tekijän taustalla mahdollisesti vaikuttava yhteisö tiedossa. Onko kyseinen yhteisö kaupallinen tai opetukseen tai tutkimukseen liittyvä? Kannattaa pohtia, kuinka kaupallinen yhteisö voi vaikuttaa tekijän sivustollaan mainitsemiin kommentteihin. Selvitä myös voiko internet-osoitetta pitää jollakin muulla perusteella erityisen luotettavana.

Selvitä onko sivuston tekijä kertonut käyttämistään lähteistä. Onko ne mainittu lähdeviitteinä? Tai löytyvätkö ne kirjallisuusluettelon tapaan listattuina? Onko lähteet ilmoitettu tekstin lomassa? Tai onko lähteiden ilmoittamiseen käytetty jonkin muunlaista selostusta? Onko lähteiden alkuperä merkitty täsmällisesti? Onko lukijan mahdollista tarkistaa tekijän esittämät faktat sekä väitteet? Onko tekijä huolehtinut siitä, ettei hän ota kunniaa ansaitsemattomalla tavalla työstä, jonka on tehnyt joku muu?

Toisinaan aineisto saattaa linkittyä sellaisille sivuille, joita voidaan pitää luotettavina. Tällöin on mahdollista olettaa jonkun tarkistaneen, että kyseinen sivu on luotettava. Toisinaan sivustoa saattaa pitää jokin tunnustettu sekä yleisesti tunnettu auktoriteetti tai asiantuntija, jolloin sivustoa voidaan pitää lähtökohtaisesti luotettavana. Tällainen taho voi olla esimerkiksi yliopisto. Ylläpitäjän yhteystietojen ilmoittaminen tekee sivustosta usein tavallista luotettavamman – elleivät nämä yhteystiedot sitten ole täyttä huijausta. Joillakin sivustoilla kerrotaan tarkasti, miten kerätty tieto on valittu. Tämä tekee sivustosta usein tavallista luotettavamman.

Runsas määrä kielioppi-, paino- tai kirjoitusvirheitä luo sivustosta epäluotettavan kuvan, mikä usein pitääkin paikkaansa. Asiantuntevat sivustot pyrkivät kirjoittamaan virheetöntä tekstiä.
Joidenkin sivustojen tarjoama informaatio on perusteellisella tavalla tutkittua sekä luotettavaa. Tällöin sivuston tarjoaman tiedon voi olettaa olevan myös objektiivista.
Tarkista nettiosoitteen muoto.