Millaisissa tilanteissa ei ole hyvä käyttää internetiä tiedonlähteenä?

Edellisen sivumme viimeinen vinkki liittyi nettiosoitteen muotoon. Miten sitten nettiosoitteen muoto voi vaikuttaa siihen, kannattaako kyseistä sivustoa käyttää tiedon lähteenä tai onko sivusto yleensäkään luotettava? Ensinnäkin monet palvelimet ovat kaupallisia. Tällaisten nettiosoitteiden loppuosa on yleensä .net tai .com. Tällainen palvelin viittaa usein esimerkiksi pienen järjestön pitämään sivustoon. Tällainen pieni järjestö on voinut saada palvelintilaa vuokraamalla sitä. Pääte .edu sen sijaan viittaa ylipisto- tai koulutaustaiseen sivustoon. On olemassa muunkinlaisia päätteitä, kuten .org, joka viittaa ei-kaupallisiin organisaatioihin tai yleishyödyllisiin yhdistyksiin tai pääte .gov, joka viittaa Yhdysvaltojen valtionhallintoon. Pääte .mil puolestaan viittaa Yhdysvaltojen sotilaallisiin organisaatioihin. Iso-Britanniassa puolestaan käytetään tunnusta .ac yliopistojen tunnuksena sekä .co esimerkiksi kaupallisten palvelimien tunnuksena. On myös hyvä tietää, että .fi-päätteinen osoite on sellainen, joita jaetaan melko tiukoin kriteerein. Yleensä tällaisia .fi-päätteisiä sivustoja voidaan pitää luotettavina sivustoina.
On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa internetiä ei tulisi käyttää lainkaan tiedonlähteenä. Millaisia tilanteita nämä sitten ovat? Vaikka internetiä usein kutsutaankin tiedon aarreaitaksi, löytyy sieltä runsaasti myös täysin paikkansapitämätöntä tietoa. Onkin tärkeää oppia seulomaan tiedon aarreaitan jyvät akanoista. Seuraavaan kappaleeseen on koottu luettelomaisesti vinkkejä tätä tarkoitusta varten.

Vinkkejä 2

Muista aina, ettei yksityisiä kotisivuja kontrolloida millään tavoin. Niille on kenties koottu runsaastikin johonkin tiettyyn erikoisalaan liittyvää tietoa, mutta tämän tiedon todenperäisyyttä on vaikea arvioida ja tieto saattaa jopa perustua ainoastaan yhden henkilön omakohtaisiin kokemuksiin tai käsityksiin. Useimmiten yksityisiä sivuja ei pidetä yllä ammattimaisesti ja voidaankin sanoa, että niiltä puuttuu ammattimainen toimitustyö, jota voi odottaa lehtien toimituksilta sekä kirjankustantajilta.

Tarkista sivuston nettiosoitteen muoto ja tee päätelmäsi sen perusteella sivuston luonteesta. Voit lukea aiheesta lisää tämän sivun ensimmäisestä kappaleesta. On aivan eri asia ottaa tietoa esimerkiksi sivustolta, jonka palvelin viittaa koulutukseen kuin sivustolta, jonka palvelin viittaa vaikkapa sotilaallisiin organisaatioihin. On hyvä myös miettiä, millaiseen tarkoitukseen tietoa etsii – jo tämä voi auttaa pohtimaan sitä, millaisilta sivuilta tietoa hakee. Tiesithän, että tuttu ja turvallinen .fi-päätteemme on kovin turvallinen myös nettipäätteenä? Tämä johtuu siitä, että tällaisia osoitteita on jaettu melkoisen tiukoin kriteerein. Osoitetta, jonka pääte on .fi ei saakaan aivan mikä tahansa sivusto!
Muista aina, että internetin keskustelupalstoilla ihmiset esittävät omia mielipiteitään, eikä näihin yksityisten käyttäjien kirjoittamiin viesteihin kannata uskoa sinisilmäisesti. Keskustelussa saattavat sekoittua mielipiteet sekä faktatiedot sekavaksi vyyhdeksi eikä lähdeviitteitä tavallisesti ole. Kirjoitusten yleistaso on yleensä heikko, mikä tekee tiedon etsimisestä vaikeaa. Mielipidekirjoitusten asiantuntevuus on tällaisilla palstoilla yleensä saman tasoista kuin oma tietämyksesi maallikkona.

On tärkeää tuntea haettavaan aiheeseen liittyvä termistö, jotta sitä osaa käyttää oikein ja jotta internetin käyttäminen lähteenä olisi mahdollisimman tehokasta. Jos tiedonetsijä ei tunne haettavaan aiheeseen liittyviä termejä, saa hän todennäköisesti hakutuloksia, jotka vastaavat roskapostia. Hakutuloksissa on aina mukana sellaisiakin tuloksia, joita voidaan pitää turhina ja jopa virheellisinä tai harhaanjohtavina. Tästä syystä onkin mietittävä tarkkaan, mistä tietonsa ottaa ja onko järkevää käyttää internetiä tiedonlähteenä.

Seuraavalla sivullamme kerrotaan lisää siitä, kuinka oikeanlaisten hakusanojen käyttäminen on tärkeää etsittäessä tietoa internetistä. Kannattaa lukea seuraavalta sivultamme löytämäsi vinkit liittyen hakusanojen tehokkaaseen käyttöön. Tämä voi estää sinua vajoamasta internetin tarjoaman tiedon upottavaan suohon, joten kannattaa jatkaa lukemista ja tehdä omasta tiedonhausta aikaisempaa sujuvampaa ja tehokkaampaa. Vinkit ovat yksinkertaisia ja helppoja oppia, joten nyt kannattaa unohtaa tekosyyt ja paneutua hetkeksi tehokkaan tiedonhaun saloihin!